Zatrudnienie kobiet w ciąży a kodeks pracy

3 sierpnia 2016 weszła w życie zmiana w Kodeksie Pracy dotycząca kobiet w ciąży i tych karmiących piersią. Jest to wynik wcielenia unijnej dyrektywy 2006/54/WE, który ma na celu działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie kształcenia, awansu zawodowego, warunków pracy i zatrudnienia.

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zgodnie z tematem wprowadziła zmiany w artykule 176 Kodeksu Pracy. Zmiany tego artykuły dotyczą pracy kobiet w warunkach bardzo uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

W § 1 czytamy, iż kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią zakazuje się wykonywania pracy o charakterze niebezpiecznym, uciążliwym, mogącej zaszkodzić zdrowiu to znaczy mogą niekorzystanie wpływać na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Z kolei 2 § upoważnia Radę Ministrów do stworzenia spisu prac, które będą zakazane dla kobiet w ciąży i tych karmiących piersią, gdyż mogą negatywnie wpłynąć na ich zdrowie, rozwój płodu i karmienie dziecka piersią. Mowa tutaj o:

  • Pracach mających związek ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym, wliczając w to ręczny transport ciężarów;
  • Określonych pod kątem sposobu i warunków pracy, biorąc pod uwagę także czynniki środowiska pracy a także skali występowania tego zjawiska.

Obecnie obowiązujący wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych pochodzi z Rozporządzenia Ministrów z 10 września 1996r.  Nowe rozporządzenie ma wejść w życie na podstawie wyżej wymienionego artykułu Kodeksu Prac, jednakże Rząd ma, aż 9 miesięcy na utworzenie takiej listy, to znaczy do maja 2017 roku. Jest to maksymalny czas pojawienia się nowego rozporządzenia.

za biurkiem w ciąży

Dlaczego doszło do nowelizacji art. 176 Kodeksu Pracy? Ma to swoje źródło w naruszeniu przez prawo polskie równouprawnienia płci w zakresie dostępu do zatrudniania określonego przez Unię Europejską. To właśnie Komisja Europejska wniosła zastrzeżenia dotyczące art. 176 Kodeksu Pracy, który w poprzedniej wersji zabraniał w sposób ogólny zatrudniać kobiety w warunkach szkodliwych i przy pracach szczególnie uciążliwych. Według Komisji przepisy te naruszały unijne dyrektywy , które nakazują równe traktowanie kobiet i mężczyzn w kwestii zatrudnienia, awansu, kształcenia zawodowego oraz warunków pracy. Zastrzeżenie komisji odnosiło się do tego przepisu, gdyż według nich dotyczył wszystkich kobiet, a nie tylko w ciąży i karmiących piersią. Natomiast zmiana drugiego ustępu dotyczyła braku wytycznych odnoszących się do treści rozporządzenia, w którym to Rada Ministrów miała zaprezentować wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodzących zdrowiu.

You may also like...

1 Response

  1. Marzenna pisze:

    Dobrze że jest taka ochrona prawna nie musimy się dodatkowo stresować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.